SKANSKA UTBILDNING

Skanska är en av världens ledande projektutvecklings- och byggrupper - och vårt syfte att bygga för ett bättre samhälle. Effektivt ledarskapsprogram (ELP) är ett program för Skanska-chefer med hög potential, sponsrat av Skanska Sveriges finansiella ledningsgrupp. Det syftar till att öka deltagarnas förmåga att arbeta nära företagets kärnmål och att utvecklas inom ledarskapets fokusområden. Skanska Future-programmet (SFP) är ett utvecklingsprogram för unga talanger i Skanska. Programmet har deltagare från olika BU:s och länder i Europa. Målet med SFP är att förbereda och utveckla ledarskapskompetenser som är relevanta för att lyckas i en framtida högre chefsposition.

DIPLOM OCH CERTIFIKAT

Här är några av Skanskas Learning & Development Diplomas. De utfärdas med TRUE Original Documents - en tjänst för säker dokumenthantering. Klicka på ett diplom/certifikat för att visa och verifiera dem.