EFFECTIVE LEADERSHIP ACADEMY

För medarbetare i eller på väg mot ledande befattning.Skanska är en av världens ledande projektutvecklings- och byggrupper - och vårt syfte att bygga för ett bättre samhälle.

Effektivt ledarskapsprogram (ELP) är ett program för Skanska-chefer med hög potential, sponsrat av Skanska Sveriges finansiella ledningsgrupp. Det syftar till att öka deltagarnas förmåga att arbeta nära företagets kärnmål och att utvecklas inom ledarskapets fokusområden.

EFFECTIVE LEADERSHIP PROGRAM

ELP består av en sammanhållen utvecklingsprocess med tydliga fokusområden inom ledarskap och kommunikation. I programmet ingår även ett individuellt projekt i syfte att optimera samarbeten inom organisationen samt ett Business Case i team, som ska bidra till organisationens utveckling.

Medverkan i ELP ska bidra till att deltagaren på ett mer effektfullt sätt kan addera värde i organisationen genom att arbeta verksamhetsnära och utöva ett gott ledarskap.